Ambulance aanrijtijden

In onderstaande tabel ziet u de aanrijtijden van de spoed ritten(A1) in de regio Zuid Holland Zuid over 2010. U kunt hier uit afleiden dat de ambulances gemiddeld wél binnen de wettelijke norm van 15 minuten aankomen. Tevens kunt u hieruit afleiden dat in de meeste gevallen van een hartstilstand/circulatiestilstand de ambulances NIET binnen de cruciale 6 minuten aanwezig kunnen zijn! Dit pleit sterk voor inschakeling van een regio-brede burgerhulpverlening.

Ambulance aanrijtijden Zuid Holland Zuid 2010.

In onderstaande tabel ziet u de ambulance aanrijtijden over het jaar 2011 welke ook gemiddeld gezien voldoen aan de wettelijke norm van 15 minuten. De meeste overlevingskansen bij een hartstilstand/circulatie liggen echter binnen die cruciale 6 minuten.

Ambulance aanrijtijden Zuid Holland Zuid 2011