ANBI

Reanimatie Drechtsteden is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI).
Om deze status te verkrijgen en te behouden dienen organisaties aan bepaalde voorwaarden te voldoen welke te lezen zijn op de website van de belastingdienst.
Klik HIER voor uitgebreide informatie over ANBI .

Het bestuur van Reanimatie Drechtsteden ontvangt geen beloning voor hun activiteiten voor Reanimatie Drechtsteden anders dan de vigerende vrijwilligers vergoeding en/of onkostenvergoeding bepaald door de belastingdienst.

Uitgebreide contactgegevens en bestuurssamenstelling klik HIER

De doelstelling en de activiteiten van Reanimatie Drechtsteden zijn weergegeven in het beleidsplan.
Klik HIER voor het actuele beleidsplan.

Klik HIER voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten per jaar.

De jaarcijfers en financiële verantwoording worden jaarlijks samengesteld en opgemaakt door BDO accountants te Dordrecht.
Klik HIER voor de financiële verantwoording.