Handelsnaam:
Statutaire naam:
Adres   gegevens:
Reanimatie Drechtsteden
Stichting Reanimatie Dordrecht
Dubbelborgh,   Vissersdijk Beneden 70, 3319 GW   Dordrecht (zie googlemaps hieronder)
Tel.   nummer: 06   33786644 tijdens kantooruren (zie   hieronder)
06   52177094 voor noodzaak buiten kantooruren
Openingstijden   kantoor:  GESLOTEN   tijdens schoolvakanties
maandag & dinsdag  08:45-11:45   uur
donderdag 08.45-15.00 uur.
E-mail   adres: info@reanimatiedrechtsteden.nl
internet:
RSIN (fiscaal nummer):
www.reanimatiedrechtsteden.nl
8153.69.347
KvK-nummer: 24389282   te Rotterdam
Notaris: van der   Valk Netwerknotarissen te Schiedam
Banknummer:
IBAN:
BIC:
ABN-AMRO 521573130
NL28ABNA0521573130
ABNANL2A
Voorzitter: de heer   R. Vreugdenhil
Secretaris: de heer   L. den Otter
Penningmeester: de heer   P. Lit
Algemeen   bestuurslid +Office manager:
Klachtenfunctionaris:
mevrouw H.A. Vreugdenhil-Foreman
Communicatieadviseur: de heer   L. den Otter
Accountant: BDO   accountants en adviseurs