Klachten

Let op: indien u hier persoonsgegeven achterlaat geeft u aan akkoord te gaan met ons privacy protocol

Reanimatie Drechtsteden hecht veel belang aan het waarborgen van de kwaliteit van haar cursussen, de instructeurs en het opleidingsinstituut zelf. Om te garanderen dat eventuele klachten op een professionele manier afgehandeld worden, beschikken wij over een klachtenprocedure. Wanneer u een klacht heeft over de cursus, instructeur(s), het naleven van de cursusvoorwaarden, de cursusaccommodatie of andere zaken die met de cursussen of het opleidingsinstituut te maken hebben, kunt u deze mondeling dan wel schriftelijk aan ons meedelen. Mondeling kunt u uw klacht indienen bij de aanwezige instructeur(s) of telefonisch via 0633786644. Schriftelijk kunt u eventueel reageren via het uitgereikte evaluatie formulier. U kunt uw klacht ook kenbaar maken via het onderstaand klachtenformulier.

Klachten formulier