AVG wetgeving

mei 28, 2018
Robert Vreugdenhil

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden. Dit is de Europese privacywet die voorschrijft hoe bedrijven met het oog op veiligheid, met uw persoonsgegevens dienen om te gaan.

In feite bent u eigenaar van uw eigen gegevens. Daarom moet u o.a. op de hoogte gesteld worden hoe Reanimatie Drechtsteden met uw gegevens omgaat.
De gegevens die u bij ons achterlaat voor het bestellen van een cursus zijn bij ons veilig! Zowel de website www.reanimatiedrechtsteden.nl als www.reanimatiecursus.info zijn beveiligd tegen oneigenlijk gebruik. Meer hierover kunt u lezen in ons privacy protocol.